ruchu.eu

#
#
Stasiu 15.02.2021

języka angielskiego

Osoba, która zna przynajmniej jeden język obcy, jest uznawana za dwujęzyczną (czyli może porozumiewać się z właścicielem języka obcego). Jest to związane z tym, że wszystkie słowa i wyrażenia w języku ojczystym są skracane. Np. Skracamy język polski o słowa komosławice, komosławice itp. Może to wynikać z f


Czytaj więcej...